Jak obliczyć zapotrzebowanie na grys lub żwir?

Wydajność grysów i żwirów możemy określić na podstawie gęstości nasypowej, która zwykle wynosi około 1,6 t/m3. Wartość ta waha się nieznacznie w zależności od granulacji materiału. Na podstawie tego parametru oraz znając powierzchnię i grubość (zwykle 5-10 cm) obszaru przeznaczonego do wysypania możemy określić ilość ton z następującego wzoru:

Ilość ton = 1,6 x [powierzchnia] x [grubość warstwy podaną w metrach]

Przykład 1: dla obszaru 50 m2 (0,5 ar), grubości warstwy 5 cm, potrzebna ilość grysu wyniesie:
Ilość ton = 1,6 x 50 x 0,05 = 4 tony

Przykład 2: dla obszaru 50 m2 (0,5 ar), grubości warstwy 10 cm, potrzebna ilość grysu wyniesie:
Ilość ton = 1,6 x 50 x 0,1 = 8 ton