Realizacja dostaw

Datę otrzymania Towarów przez Klienta ustala się uwzględniając czas przygotowania Towarów, o którym mowa w punkcie 6.2 w regulaminie sklepu, oraz czas dostawy, o którym mowa w punkcie 6.3 w regulaminie sklepu (jako sumę tych terminów).

Przygotowanie przez Sprzedającego Towarów trwa do 3 Dni Roboczych od momentu otrzymania zapłaty zgodnie z punktem 5.6 w regulaminie.

Sprzedający dostarcza Towary z wykorzystaniem następujących sposobów dostawy:

  • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego oznaczonej w Sklepie Internetowym w Dni Robocze w godzinach podanych w Sklepie Internetowym – Towary będą dostępne niezwłocznie po upływie terminu na ich przygotowanie,
  • przesyłka kurierska krajowa – czas dostawy wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia odnotowania wpłaty.
  • przesyłka kurierska zagraniczna – czas dostawy jest określany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów należących do Unii Europejskiej.

Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy i gabarytów Towarów. O wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien zażądać spisania protokołu szkody.

Jeżeli po otrzymaniu Towarów okaże się, że są one niezgodne z Umową (Zamówieniem), Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie zgłoszenia reklamacyjnego.